Bli medlem

MEDLEMSANSÖKAN
Personnummer, Namn, och Fullständig adress är personuppgifter som krävs i ansökan.
Vi ser gärna att även ett telefonnummer anges. Vid familje-medlemsskap, skriv ned uppgifter på alla i familjen.
Detta är viktigt för våra möjligheter att söka stöd.

Skriv ned uppgifterna i ett mail och skicka detta till våra medlemsansvariga  Monica Nyström och Christina Gren på E-postadress medlem@munkforsmc.se . Inom en månad efter att anmälan inskickats kommer inbetalningskort för medlemsavgiften med posten. När betalning skett skickas bekräftelse på medlemsskap för innevarande år ut omgående via e-post.
Om snabbare hantering av ärendet krävs, då når ni Monica och Christina på nedan telefonnummer.

Christina: 070-3974341
Monica: 070-3230700

Årsavgift för medlemskap i Munkfors Motorclub
(fr. o m 2015-01-01 och tills vidare)

Enskild medlem – 250 kr
Familj – 300 kr
Pensionär – 150 kr

Alltid kul på två och fyra hjul!