FR-banan stängd fram till tävling

Vi har nu börjat banprepareringarna inför folkracetävlingen i juni och stänger banan . Vi öppnar igen efter tävlingen (då den blivit återställd).