Arbetsinsatser på Tomtfallet

Som ni kanske sett i årsmötesbladet kommer vi i år att publicera en lista på saker som behöver göras på Tomtfallet för att vem som helst ska kunna åka upp när som helst och göra en insats för klubben. På listan står också vad som behövs och var ev materiel finns. Nycklar finns hos Robert Robban Persson på skroten samt hos Yvonne Gräsberg och Christina Gren Fd Elfgren i Deje.
Kom ihåg att meddela oss när ni gjort något så att det kan tas bort från listan. Listan kommer att uppdateras med jämna mellanrum med nya arbetsuppgifter.
//FR-sektionen gm. Yvonne